GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENERJİ POLİTİKASI

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi çevre ve yaşam değerlerine saygılı bir belediyecilik anlayışıyla enerji performansını sürekli iyileştirmeyi, her yıl enerji tüketimimizi en az hedeflenen miktarda azaltarak enerji verimliliğini arttırmayı, faaliyetlerini ve hizmetlerini çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir kılmayı taahhüt eder. Bu taahhüdü gerçekleştirmek için belirlediği politikaları aşağıdaki ilkeler ışığında yürütmektedir.

• Mevcut enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak, konfordan ödün veremeden "Sürdürülebilir Kalkınma" yaklaşımına paralel olarak enerji faaliyetlerini yürütmek.

• Enerji tüketimi, enerji verimliliğinin arttırılması ve sürdürülebilir kılınması kurum genelinde enerji bilincinin geliştirilmesi konularında gerekli tüm bilgi ve kaynakları sağlamak.

• Enerji kullanımı, tüketimi ve verimliliği ile ilgili olarak, uymakla yükümlü olduğumuz yürürlülükteki yasal şartlar ve gerekliliklere tam uyumu sağlamak.

• Hedeflerimize ulaşabilmek için iyileştirici faaliyet planları hazırlamak, periyodik olarak gözden geçirmek ve gerektiğinde güncellemek.

• Satın alınan ürün ve hizmetlerde enerji performansın iyileştirecek tasarım faaliyetlerinde enerji verimliliğini gözetmek.

• Çalışmalarımızı düzenli olarak dökümante etmek, çalışanlarımızı çeşitli iletişim araçları ve eğitimler ile politikamız ve amacımız konusunda bilgilendirerek farkındalık sağlamak.

• Sera gazı emisyon miktarını azaltarak çevreye vereceği zararı minimuma indirmek